Kategori: News

Lhyra

Njoftim i ri i Qarkut Lazio

Nga Qarku Lazio 5 milion euro në një tender të ri për të mbështetur NVM-të dhe pavarur për të prezantuar veten në tregjet e huaja. Kontributet e pakthyeshme deri në…